E-MARKNADSFÖRINGSKAMPANJER
E-marknadsföringskampanjer det smarta sättet att nå ut till dina kunder

Vad är en E-marknadsföringskampanj?

För att förklara E-Marknadsföringskampanjer är det nödvändigt att förstå själva stjärnan: E-marknadsföringskampanjer.

E-marknadsföring

I de flesta fall är det WordPress webbyråerna i Stockholm som jobbar med E-marknadsföring men det finns även många reklambyråer och PR byråer i Stockholm som jobbar återkommande med E-marknadsföring fast oftast på olika plan.

E-post-utskickReklambyråer och PR byråer i Stockholm

Reklambyråer och PR byråer i Stockholm jobbar ofta med textinnehåll och i vissa fall projektledning när det gäller E-marknadsföring, det handlar oftast om copywriting för AdWords-annonsering, Facebook-annonsering eller SEO-copywriting då både reklambyråer och PR byråer i många fall har anställda copywriters som medverkar i en större kampanj som går över i E-marknadsföringskampanj. När det gäller texter till AdWords-annonser och Facebook-annonser handlar det ofta om korta koncisa texter som snabbt förmedlar budskapet men när det gäller SEO-copywriting handlar det enbart om mängd och fokus ligger mycket mer på de bestämda sökorden till skillnad från den budskapsbaserade i AdWords-annonser och Facebook-annonser.

WordPress webbyråer i Stockholm

WordPress webbyråer i Stockholm arbetar mycket mer med E-marknadsföring och det är främst för att det är just E-marknadsföring (Elektronisk marknadsföring) och inte tryck eller traditionell media. Därför får ofta WordPress webbyrån i Stockholm ta ett stort ansvar och i många fall få ett övergripande ansvar för e-marknadsföring och ta fram en övergripande E-marknadsförings strategi vilket innebär att man:E-marknadsforing

 1. Tittar på kunden produkt och eller tjänst
 2. Kundnytta, marginaler samt produktstrategi
 3. Kund och besökare betedde mönster
 4. Utifrån det tar man fram en plan för vart man ska lägga pengarna, om det t.ex. är på
 5. E-postutskick
 6. Google AdWords
 7. Facebook annonsering
 8. Pressrelease och kampanjsidor
 9. Kampanjer kombinerat med sänkta priser
 10. Sökordsoptimering (SEO, S.E.O)
 11. Om svaret blir Sökordsoptimering får man fråga sig följande:
  1. Ska man genomföra en stor SEO kampanj där man köper upp domännamn som innehåller de sökord man önskar, fylla dessa sidor med innehåll och länka samma dessa med den aktuella WordPress hemsidan och jobba med all innehåll på huvud hemsidan Eller ska man välja med mindre genomgång av den aktuella hemsidan?

Alla dessa punkter ovan är E-marknadsföringskampanjer och ingår ofta i en E-Marknadsföringskampanj