Projektledarens roll på webbyrå i Stockholm.

Många webbyråer i Stockholm har en projektledare som ansvarar över att wordpress hemsidan som webbyrån producerar levereras i tid och enligt kundens specifikation.

Att leverera en kvalitetssäkrad wordpress hemsida inom kundens tidsram är inte alltid ett lätt uppdrag, detta är webbyråns projektledares ansvar och därför är ofta projektledaren med från första mötet till slut leverans av wordpress hemsidan.

Webbyråns projektledare är ofta med och sätter t.ex. datum för:

  • Startmöte för wordpress hemsidan
  • Deadline för design över wordpress hemsidan
  • Deadline för allt material för den nya wordpress hemsidan
  • Deadline för produktion från design till test-server
  • Deadline för korr över innehåll samt funktionalitet
  • Deadline för publicering av wordpress hemsidan
  • Uppföljning efter leverans.