Keywords är det ord man använder när man jobbar med sökordsoptimering, Keywords representerar de ord man önskar öka sin synlighet med. Om man t.ex. driver en webbyrå i Stockholm och jobbar för att få fler besökare till sin hemsida kan man jobba med keywords som: Webbyrå i Stockholm, Webbyråer Stockholm, Webbyrå Stockholm etc.

Sökordsplanerare som hjälpmedel

Om man är osäker på vilka keywords som är populärast och som folk söker mest på kan man använda sig av google trends för att se trender i olika keywords, för att få en uppskattning om hur många sökningar de keywords man har valt har kan man använda AdWords sökordsplaneraren, det förutsäger att man har ett AdWords-konto.

Det första man gör när man jobbar med sökordsoptimering är en ordentlig keywords analys där man i första skedet lägger upp alla keywords som skulle kunna vara intressanta, i steg sorterar man keywords listan efter prioritering, i många fall är det bra att kombinera sina keywords med ortnamnet, t.ex. om du jobbar med E-marknadsföring och sökordsoptimering och är stationerad i Stockholm använder du sökordsoptimering i Stockholm som keyword för att banta ner antalet konkurrenter på det keywordet och på så sätt snabbar nå toppen.