Först och främst bör du ta fram en konkurrentanalys, vilket är extremt viktigt för att få en ärlig bild av hur marknaden ser ut. Genom att ta fram en konkurrentanalys hjälper du dig själv att inte gå ner i några fallgropar eller lägga ner extremt mycket tid på produkter som inte har någon marknad.

Genom att titta på konkurrenterna hjälper du även dig själv att hitta nya områden inom webb och hemsidor samt att hitta en relativ prisbild.

Steg för att ta fram en konkurrentanalys för din webbyrå i Stockholm

 • Titta på hur många webbyråer som finns i din direkta närhet
 • Storlek på webbyråerna
 • Vilka produkter säljer webbyrån?
 • Prissättning på produkterna kontra tid
 • Hur ser webbyråernas kund approach ut?
 • Vilka kunder vänder sig webbyråerna till Privat/Företag, Offentliga företagssektorn eller Privata företagssektor
 • Passa på att skriva ner vad och inom vilka områden du kan göra bättre:
  • Kostnad
  • Personal
  • Marknad
  • Kund